ALGEMENE VOORWAARDEN
Reisbureau Opmeer B.V. verkoopt vakanties van een groot aantal reisorganisaties en touroperators. Wij werken daarvoor samen met verschillende partners. De specifieke voorwaarden en regelingen voor een vakantie die je boekt bij Reisbureau Opmeer B.V., hangen af van het soort vakantie en de betreffende partner. 

Op de meeste vakanties van Nederlandse touroperators zijn de ANVR Reizigersvoorwaarden, de voorwaarden van SGR, de voorwaarden en garantieregeling van het Calamiteitenfonds van toepassing. Voor de Duitse touroperators gelden andere voorwaarden.

Wettelijke informatie
Wanneer je een combinatie van reisdiensten boekt, zoals vervoer en verblijf, is dit een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kun je aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. De genoemde organisator is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. De organisator beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om je terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval van insolventie. Meer informatie over basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302 vind je op www.anvr.nl

Aanvullende voorwaarden Reisbureau Opmeer B.V.
Wanneer je een reis reserveert via Reisbureau Opmeer B.V., ga je akkoord met de voorwaarden van Reisbureau Opmeer B.V. Wij raden je aan deze voorwaarden goed door te nemen. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de volgende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op je boeking:

- ANVR Reizigersvoorwaarden 
- Algemene vervoersvoorwaarden
- Voorwaarden van de betreffende dienstverlener  

Wij zijn aangesloten bij de erkende brancheorganisaties ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.

Reisbureau Opmeer B.V.
KvK 36048187
BTW NL819079376B01

Breestraat 38
1716 DB Opmeer

Totstandkoming reisovereenkomst
Zodra je toestemming hebt gegeven om te boeken, hetzij mondeling, schriftelijk of digitaal, dan is de boeking definitief. Er geldt geen herroepingsrecht. Nadat je akkoord bent gegaan met de boeking ontvangt de hoofdboeker een boekingsbevestiging. Controleer nogmaals uw gegevens op eventuele onjuistheden. Mocht er iets niet juist zijn, neem dan contact op met Reisbureau Opmeer B.V. Houd er rekening mee dat wijzigingen kosten met zich mee kunnen brengen.

Let op: Helaas kan het een enkele keer voorkomen dat een boeking gemaakt via www.reisbureauopmeer.nl niet is gelukt of niet goed doorgelopen is. Dit telefonisch of via de e‐mail aan je bekend gemaakt. Wij nemen binnen kantoortijden contact met je op.

Mocht blijken dat de boeking niet is gelukt dan vervalt de gesloten overeenkomst en wordt jouw (aan)betaling gerestitueerd.

Boekingskantoor
Reisbureau Opmeer B.V. is een reisonderneming en zal in de meeste gevallen optreden als je boekingskantoor. Wij verlenen service door passend reisadvies te geven, je boeking vast te leggen bij de reisorganisatie en/of andere reisdienstverleners, en het bieden van nazorg. 

Partners
Je gaat in de meeste gevallen een overeenkomst op het gebied van reizen aan met één van onze partner(s), waarbij Reisbureau Opmeer B.V. optreedt als tussenpersoon (bemiddelaar). De betreffende reisorganisator of reisdienstverlener is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de reisovereenkomst of reisdienst. Als er sprake is van een pakketreisovereenkomst zijn de ANVR- reizigersvoorwaarden van toepassing. De aanvullende voorwaarden van de betreffende reisdienstverlener (bijvoorbeeld die van een luchtvaartmaatschappij) zijn tevens van toepassing op je boeking.

Mocht het zijn dat wij in geval van uw boeking niet optreden als tussenpersoon, maar als je reisorganisator dan vermelden wij dit voorafgaand aan de boeking en op de boekingsbevestiging. In dit geval ga je een reisovereenkomst aan met ons en zijn wij de verantwoordelijke reisorganisator. De ANVR reizigersvoorwaarden en de aanvullende voorwaarden van de betreffende uitvoerende reisdienstverlener(s) zijn dan van toepassing.

Privacy
Voor het boeken van een reis hebben wij je gegevens nodig. Deze worden vanzelfsprekend met zorg behandeld. Je gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Alleen voor zover noodzakelijk in het kader van de uit te voeren diensten geven wij je gegevens door aan de reisdienstverlener(s). Ook wanneer je conform artikel 3 van ANVR Reisvoorwaarden kenbaar hebt gemaakt dat je gezondheidstoestand en/of mogelijke behoefte aan medische bijstand van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reis dan geven wij deze gegevens door aan de betrokken reisdienstverlener(s). Wanneer je op bovenstaande geen prijs stelt, kan je dit aan ons doorgeven of de eerdere verleende toestemming intrekken. Wij zijn dan niet aansprakelijk als die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, omdat gegevens ontbreken.

Calamiteitenfonds
Alle ANVR reisorganisaties zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds. Deze reizen vallen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Ook als wij hebben opgetreden als reisorganisator vallen die reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Via het Calamiteitenfonds ben je verzekerd in situaties als natuurrampen en molest, en de reis hierdoor moet wordt afgebroken of gewijzigd. Voor meer informatie: Calamiteitenfonds. De verplichte bijdrage hiervoor is € 2,50 per boeking.

SGR
ANVR reisorganisaties zijn aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Wanneer een deelnemende reisorganisatie failliet gaat, staat SGR garant voor het vooruitbetaalde reisgeld of zorgt ervoor dat het verblijf of de terugreis wordt verzorgd en betaald. Ook Reisbureau Opmeer B.V. is bij SGR aangesloten. SGR hanteert een verplichte bijdrage van € 5,- per persoon per boeking.

Buitenlandse partners
Wanneer je een reisovereenkomst met één van onze buitenlandse partners aangaat dan zijn de ANVR boekingsvoorwaarden van toepassing op de service en dienstverlening van onze organisatie. De voorwaarden van de betreffende buitenlandse reisorganisatie zijn van toepassing op de uitvoering van de reis. In geval van een buitenlandse reisorganisatie wordt er geen bijdrage voor het Calamiteitenfonds in rekening gebracht. Bij calamiteiten is het advies van de betreffende overheid leidend en de opvolging hiervan door de reisorganisatie. Europese reisorganisaties zijn bij financieel onvermogen verzekerd volgens Europese wetgeving die gelijkwaardig is aan het Nederlandse SGR. Bovenstaande genoemde kosten maken geen deel uit van de reisovereenkomst en worden niet gerestitueerd bij annulering om welke reden dan ook door welke partij (leverancier of reiziger) dan ook.

Flexibele prijzen
Reisorganisaties werken met flexibele prijzen. De reissom wordt niet meer voor een seizoen of langere tijd vastgelegd. Dit betekent dat de reissom per dag kan wijzigen. Dit heeft te maken met de vraag naar een bepaalde bestemming en het aanbod (beschikbaarheid) dat een reisorganisatie op dat moment heeft.

Verzekeringen
Wij raden je aan om te allen tijde een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Wij verzorgen dit graag.

Een annuleringsverzekering kan uitkomst bieden bij een eventueel gedwongen afzegging van de reis, maar ook als je door ziekte tijdens de reis vakantiedagen mist. Een reisverzekering is noodzakelijk omdat een ziektekostenverzekering over het algemeen niet voldoende dekking biedt. Deze verzekering dekt bijvoorbeeld de kosten van een ziekenhuisbezoek of bij diefstal gedurende de reis. 

Preferenties en essenties
Tijdens of na boeking kan je voorkeuren kenbaar maken, zoals bijvoorbeeld rookvrij, kamer op de begane grond en kamers naast elkaar. De accommodatie bepaalt of je voorkeur uitgevoerd kan worden. Een voorkeur kan daarom nooit gegarandeerd worden. Op medische gronden kan je een essentie aanvragen, bijvoorbeeld een aangepaste kamer voor mindervaliden. De reisorganisatie zal proberen om deze essentie in te vullen. Voor het aanvragen van een essentie wordt er over het algemeen door de reisorganisatie kosten in rekening gebracht.

Garantie- en servicekosten
Voor onze dienstverlening brengen wij een vast bedrag in rekening. Voor het tot stand komen van de boeking berekenen wij boekingskosten.

- Boekingskosten € 37,50 per boeking
- Bijdrage SGR € 5,- per persoon  
- Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50

Transfer
In de meeste gevallen is de transfer binnen een pakketreis inbegrepen (bij combinatie van vervoer en accommodatie). Wanneer dit niet het geval is, dan vermelden wij dit op onze website. Op je boekingsbevestiging staat ook altijd vermeld of er wel of geen transfer bij jouw reis is inbegrepen. Als de transfer exclusief is, kunnen wij een huurauto of transfer voor je bijboeken. Grensdocumenten Bij het boeken van de reis ontvang je algemene informatie over de benodigde paspoort- en visumverplichtingen in het land van de bestemming. Je bent zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visumverplichting en eventuele transit visa. Tevens ben je verantwoordelijk om tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd. Ons advies is gericht op reizigers met de Nederlandse nationaliteit. Indien je een andere of een meervoudige nationaliteit hebt, dan verwijzen wij je naar de autoriteiten van de betreffende bestemming.

Visum
Voor sommige bestemmingen zoals Verenigde Staten, Australië, China en Rusland heb je een visum nodig. Wij kunnen assisteren bij de aanvraag. Wanneer je zelf een visum aanvraagt, adviseren wij je dit tijdig te doen.

Naam op vliegticket
De naam op je vliegticket dient overeen te komen met de naam die vermeld staat in je paspoort. Indien deze namen niet met elkaar overeenkomen, kan de luchtvaartmaatschappij weigeren je toe te laten tot de vlucht. Indien je het vliegticket zelf boekt, is eventuele schade die hieruit voortvloeit voor je eigen rekening. Wij raden je dan ook aan om goed te controleren welke gegevens je doorgeeft aan de luchtvaartmaatschappij.

Minderjarige kinderen
Minderjarige kinderen die alleen, met één ouder, of met andere personen dan de ouders (bijvoorbeeld grootouders) naar het buitenland reizen, dienen in het bezit te zijn van aanvullende reisdocumenten. Je hebt deze aanvullende informatie nodig om aan te tonen dat personen die het gezag over het kind hebben, hiervoor toestemming hebben gegeven. Wij verwijzen je hiervoor naar de site van de Rijksoverheid voor informatie en formulieren en voor mogelijke aanvullende informatie naar de ambassade van het land van je bestemming in Nederland.

Aanvraag
Een aanvraagboeking is een boeking die op een later tijdstip al dan niet wordt bevestigd door de reisorganisatie. De boeking is echter bindend als de aanvraag door de reisorganisatie bevestigd wordt. Tussen moment van aanvraag en eventuele bevestiging door de reisorganisatie kan men geen andere boeking plaatsen. De aanvraag wordt beschouwd als een normale boeking met een geldende (aan-)betalingsprocedure.

Bagageregeling
Steeds meer luchtvaartmaatschappijen bieden ruimbagage niet standaard aan, maar optioneel en tegen een toeslag. De kosten hiervoor verschillen per luchtvaartmaatschappij en zijn over het algemeen niet in de totale reissom inbegrepen. De actuele voorwaarden kan je terugvinden op de site van de betreffende luchtvaartmaatschappij.

Betalen, annuleren en wijzigen
De (aan)betaling en annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op je overeenkomst worden door de reisorganisator en/of reisdienstverlener vermeld. De hoogte van de aanbetaling en annuleringskosten zijn over het algemeen afhankelijk van het tijdstip van boeking of opzegging en/of de voorwaarden van het inbegrepen vliegticket. Je wordt door ons voorafgaand aan de boeking gewezen op de voorwaarden van de reisorganisator en/of reisdienstverlener.

Servicekosten bij wijzigen of annuleren
Naast de door de reisorganisatie of dienstverlener in rekening gebrachte annulerings-of wijzigingskosten brengen wij voor het wijzigen of annuleren van je boeking een bedrag in rekening om de wijziging of annulering tot stand te brengen.

- Wijzigingskosten*  € 35,-
- Annuleringskosten*  € 35,-

* Exclusief kosten van leverancier

Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden ontvang je kort voor vertrek van ons.

Reisdagen/vluchttijden
Bij geboekte pakketreizen wordt de reisduur in hele dagen aangegeven inclusief de reisdagen. Zo kan je reis bijvoorbeeld op de eerste dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met aankomst in Nederland om 08.00 uur. De vluchttijden en het vliegschema van een pakketreis zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De vluchttijden die je tijdens boeking hebt ontvangen, kunnen daarom nog wijzigen.

Stoelreservering
Het is in veel gevallen mogelijk om vooraf of direct bij boeking stoelen te reserveren. Je kan dit later ook zelf tegen betaling via de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij doen. De boekingscode, die je hiervoor nodig hebt, staat op je boekingsbevestiging of is bij ons op te vragen. Indien je besluit om vooraf geen stoelen te reserveren is de kans aanwezig dat je reisgezelschap niet naast of bij elkaar zit in het vliegtuig. Wij kunnen dit ook voor je doen.